Tu tạo Trung Linh tự

Tu tạo Trung Linh tự

Thông tin cơ bản

Tu tạo Trung Linh tự
修造中靈寺
Kí hiệu: 10141/10142
Thác bản bia xã Ngọc Liễn huyện Nghi Dương phủ Kinh Môn đạo Hải Dương nước Đại Việt 大越國海陽道荊門府宜陽縣玉輦社, sưu tầm ở chùa Trung Linh xã Ngọc Liễn tổng Cổ Trai phủ Kiến Thụy tỉnh Kiến An.
Thác bản 2 mặt, khổ đều 81 x 105cm, gồm 55 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1700 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Dương Hòa thứ 8 (1642).
Người soạn: Đỗ Văn Luân 杜文倫; chức vị: Tri huyện và Bùi Quang Cai 裴光該; học vị: Hiệu sinh.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Chùa Trung Linh là nơi danh lam cổ tích, địa thế rất đẹp. Nay một số người, như: Tham đốc Đỗ Văn An tự Vinh Phúc tước Phù Nghĩa hầu và vợ bà Cao Thị Ngọc Thao hiệu Tỉ Khưu, cùng bà Cao Thị Ngọc Niên hiệu Từ Vinh, đã đứng ra hưng công tu sửa chùa, xây tiền đường, tam quan, tô tượng Phật v.v… Ghi họ và tên những người đã tiến cúng tiền bạc để tu bổ chùa. Có bài minh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)