Tu tạo tự bi

Tu tạo tự bi

Thông tin cơ bản

Tu tạo tự bi
修造寺碑
Kí hiệu: 19997
Thác bản bia xã Đào Xá huyện Yên Phong phủ Từ Sơn 慈山府安豐縣陶舍社, sưu tầm tại chùa xã Đào Thục tổng Xuân Nộn huyện Đông Anh tỉnh Phúc Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 36 x 70cm, gồm 17 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 435 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 1 (1848)
Người soạn: không ghi.
Người viết chữ: Nguyễn Sĩ Cát 阮士葛; chức vị: Huấn đạo.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Ông họ Đào tước là Đặng Lộc, vốn là gia đình giầu có, lấy bà họ Nguyễn, vợ chồng luôn hướng thiện, làm nhiều việc công đức. Nên đã góp tiền cho bản xã, và được bầu làm Hậu Phật. Có lệ cúng giỗ các vị Hậu.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)