Tu tạo tự bi/Trí điền Tam bảo

Tu tạo tự bi/Trí điền Tam bảo

Thông tin cơ bản

Tu tạo tự bi/Trí điền Tam bảo
修造寺碑/置田三寶
Kí hiệu: 10697/10698
Thác bản bia xã Đào Xá huyện Yên Phong phủ Từ Sơn 慈山府安風縣陶舍社, sưu tầm ở chùa xã Đào Thục tổng Xuân Nộn huyện Đông Anh tỉnh Phúc Yên.
Thác bản 2 mặt, khổ 42 x 65cm, gồm 32 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 700 chữ, có hoa văn, có chữ húy: đề .
Niên đại: Đức Nguyên thứ 2 (1675).
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Ông Đào Tiến Vinh tước Đặng Lộc bá cùng vợ bà Nguyễn Thị Mạn hiệu Từ Diệu, đã cúng cho làng 60 quan tiền để chi dùng vào việc công, lại cúng 20 sào ruộng để làm tự điền. Quan viên, dân làng đã tôn bầu ông bà làm Hậu thần. Ghi vị trí các thửa ruộng tiến cúng và nghi lễ cúng tế Hậu thần hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)