Tu tạo từ vũ bi ký/Tu tạo tiên hiền bi ký

Tu tạo từ vũ bi ký/Tu tạo tiên hiền bi ký

Thông tin cơ bản

Tu tạo từ vũ bi ký/Tu tạo tiên hiền bi ký
修造祠宇碑記/修造先賢碑記
Kí hiệu: 6340/6341
Thác bản bia xã Ngô Phần huyện Lương Tài phủ Thuận An 順安府良才縣浯汾社, sưu tầm tại xã Ngô Phần tổng Ngọc Trì huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 2 mặt, khổ 75 x 110 cm, gồm 50 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 2500 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Long Đức thứ 2 (1733).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Hành trạng, công tích nhân vật.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Hội Tư văn xã Ngô Phần tiến hành tu sửa lại văn chỉ, nhân đó dựng bia ghi tên các vị đỗ đạt đăng khoa và các vị tiên hiền được thờ phụng ở văn chỉ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)