Tu tạo văn bi Hậu thần/Đệ niên tế tự như nghi

Tu tạo văn bi Hậu thần/Đệ niên tế tự như nghi

Thông tin cơ bản

Tu tạo văn bi Hậu thần/Đệ niên tế tự như nghi
修造文碑后神/遞年祭祀如儀
Kí hiệu: 5834/5835/5836/5837
Thác bản bia xã Hoàng Sơn huyện Gia Viễn phủ Trường Yên 長安府嘉遠縣黃山社, sưu tầm tại đình xã Hoàng Sơn huyện Gia Khánh phủ Trường Yên tỉnh Ninh Bình.
Thác bản 4 mặt, khổ 24 x 100 cm, gồm 39 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 1000 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 40 (1779).
Người soạn: Hoàng Tông Huy 黃宗輝; chức vị: Cựu Tổng trưởng, Phó sở sứ.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ông Hoàng Tông Huân đã cúng cho xã Hoàng Sơn 50 quan tiền cổ và 2 mẫu ruộng để thờ thần. Sau đó liên tục trong nhiều năm ông lại xuất tiền tu sửa ngôi đình 5 gian 2 chái và mua sắm các đồ thờ như lọng, cờ, chiêng, thanh la, tiên cảnh, hương án. Bản xã thuận tình tôn bầu ông và người vợ quá cố của ông làm Hậu thần, được phối hưởng khi cúng tế. Bia ghi các quy định về nghi thức lễ vật cũng tế.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)