Tu tạo Vạn Đại tự bi/Hưng công tín thí

Tu tạo Vạn Đại tự bi/Hưng công tín thí

Thông tin cơ bản

Tu tạo Vạn Đại tự bi/Hưng công tín thí
修造萬代寺碑/興功信施
Kí hiệu: 3186/3187
Thác bản bia xã Trân Táo huyện Gia Lâm phủ Thuận An 順安府嘉林縣珍棗社, sưu tầm tại chùa Vạn Đại xã Trân Táo tổng Kim Sơn huyện Gia Lâm tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 2 mặt, khổ 91 x 150 cm, gồm 37 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1000 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Đề .
Niên đại: Dương Hòa thứ 5 (1639).
Người soạn: Đỗ Thế Quang 杜世光; quê quán: Thanh Hóa; chức vị: Công bộ Viên ngoại lang.
Người viết: Hoàng Văn Khoa 黃文科.
Chủ đề:
– Hành trạng, công tích nhân vật.
– Sinh hoạt làng xã.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Chùa Vạn Đại là một danh lam cổ tích nằm ở ngoài Trường An, phía bắc sông Nhị Hà. Năm Mậu Dần (1638) cung tần Đào Thị Ngọc Nguyện và Lê Thị Ngọc Côi cùng với dân làng công đức dựng nhà tiền đường, hậu đường và hành lang chùa. Kê tên người công đức, như Trịnh Thị Ngọc Trúc, Diên Quận công, Hoa Quận công…

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)