Tu tạo Vĩnh Khánh tự/Thạch áp giai thượng điện

Tu tạo Vĩnh Khánh tự/Thạch áp giai thượng điện

Thông tin cơ bản

Tu tạo Vĩnh Khánh tự/Thạch áp giai thượng điện
修造永慶寺/石押階上殿
Kí hiệu:12354/12355
Thác bản bia xã An Quảng huyện Chí Linh phủ Nam Sách xứ Hải Dương 海陽處南策府至靈縣安廣社, sưu tầm tại chùa Vĩnh Khánh xã An Đông và xã An Đoài tổng An Ninh phủ Nam Sách tỉnh Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 37 x 50cm, gồm 30 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 600 chữ, không có hoa văn, có chữ húy: Cửu .
Niên đại: Vĩnh Thịnh thứ 9 (1713).
Người soạn: họ Nguyễn 阮; quê quán: xã An Quảng huyện Chí Linh phủ Nam Sách; học vị: phủ Hiệu sinh khoa Kỉ Mão.
Chủ đề:
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Chùa Vĩnh Khánh ở xã An Quảng huyện Chí Linh là một danh lam cổ tích nhưng bậc thềm của thượng điện vẫn chưa được lát đá. Nay các hưng công, hội chủ, thiện nam, tín nữ đã phát tâm Bồ Đề tiến cúng tiền bạc mua đá thuê thợ xây lát các bậc thềm của thượng điện. Ghi họ và tên các hưng công, hội chủ, thiện nam, tín nữ đã tiến cúng tiền bạc để xây dựng trùng tu chùa Vĩnh Khánh. Có bài minh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)