Tu tạo Vĩnh Thái tự

Tu tạo Vĩnh Thái tự

Thông tin cơ bản

Tu tạo Vĩnh Thái tự
修造永泰寺
Kí hiệu: 5777
Thác bản bia thôn Ngọc Lịch xã Nghĩa Trai huyện Gia Lâm Kinh Bắc 京北嘉林縣義齋社玉曆村, sưu tầm tại chùa Vĩnh Thái thôn Ngọc Lịch xã Nghĩa Trai huyện Văn Lâm tỉnh Hưng Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 77 x 122 cm, gồm 29 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 750 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Dương Hòa thứ 7 (1641).
Người soạn: Nguyễn Xuân Chính 阮春正; quê quán: xã Phù Chẩn huyện Đông Ngàn; học vị: Trạng nguyên khoa Đinh Sửu; chức vị: Bồi tụng, Hàn lâm viện Thị thư.
Người viết chữ: Nguyễn Tá 阮佐; quê quán: xã Phù Luân huyện Đông Ngàn; học vị: Trung thư giám Hoa văn học sinh; tước: Giảng
Lộc nam.
Người khắc: Lê Văn Tú 黎文繡; quê quán: xã Linh Động huyện Vĩnh Lại; chức vị: Giảng Lộc nam.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Vương phủ Đệ tam Cung tần Phạm Thị Ngọc Lãnh có con là Quận chúa Trịnh Thị Ngọc Đỉnh, cúng cho thôn 11 thước đất vườn và 2 mẫu ruộng để làm của Tam bảo. Bà và cha mẹ của bà được dân thôn tạc tượng thờ ở chùa. Bà lại mua 5 thước đất làm ngôi vọng đình và cúng ruộng để dân thờ bà làm Hậu Thành hoàng. Bia có 10 câu minh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)