Tu tập thượng điện đường sự thực kí

Tu tập thượng điện đường sự thực kí

Thông tin cơ bản

Tu tập thượng điện đường sự thực kí
修葺上殿堂事實記
Kí hiệu: 8585/8586/8587
Thác bản bia sưu tầm tại chùa xã Quế Sơn tổng Quế Trạo huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang.
Thác bản 3 mặt, khổ 33 x 73 cm, gồm 41 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1300 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Năm Bính Dần, quan Đặc tiến Kim tử Vinh lộc đại phu Phó Tri Thị nội Thư tả Binh phiên Đô thái giám Phương Lộc hầu họ Ngưu [tức Ngưu Công Quế] là người nhân đức, ông đã cúng vào chùa 250 quan tiền sử để tu sửa tòa thượng điện và 6 cây gỗ lim làm cột cho gác chuông, gác trống, đồng thời còn cử người giám sát trông coi công việc. Quan viên, dân 2 xã Quế Trạo và Quế Sơn biết ơn, tôn bầu bố mẹ ông làm Hậu phật và tạc tượng thờ. Ông Ngưu lại cúng số ruộng tương đương 250 gánh lúa để lo việc hương hỏa. Có ghi họ và tên dân hai xã Quế Trạo và Quế Sơn cùng tham gia công đức sửa chùa.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)