Tu tập từ vũ bi/Hưng công/Công đức

Tu tập từ vũ bi/Hưng công/Công đức

Thông tin cơ bản

Tu tập từ vũ bi/Hưng công/Công đức
修葺祠宇碑/興功/功德
Kí hiệu: 14633
Thác bản bia sưu tầm tại miếu Sơn Thượng thôn Yên Lập xã Định Trung tổng Định Trung huyện Tam Dương văn miếu tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 190 x 100 cm, gồm 94 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 5000 chữ, không có hoa văn, có chữ húy: Đề , Tân .
Niên đại: Chính Hòa thứ 23 (1702).
Người soạn: Nguyễn Phủ 阮甫 tức Nguyễn Công Đổng 阮公董(1661- ?); quê quán: xã Đồng Khê huyệnThanh Lâm (nay thuộc huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương); học vị: Đệ tam giáp đồng Tiến sĩ xuất thân khoa Ất Sửu niên hiệu Chính hòa thứ 6 (1685) đời vua Lê Hi Tông; chức vị: Tri Thị nội Thư tả Binh phiên, Bồi tụng Hộ khoa đô cấp sự trung, Đô Ngự sử, Thự Trung thư giám, tước tử.
Người viết chữ: Nguyễn Hỉ 阮喜; quê quán: xã Dục Tú huyện Đông Ngàn; chức vị: Nha môn đề lại.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Xá nhiệm của phủ Tam Đới tại xã Cao Xá huyện Bạch Hạc, vị trí bằng phẳng mà tôn nghiêm, hình thế kì tú. Còn từ vũ thì trước đây đã được xây dựng các hạng mục như chính điện, tiền đường v.v… khá qui mô, đã trải qua các cuộc trùng tu không phải là nhỏ. Nay các vị học sĩ bản phủ cùng các văn thân đóng góp tiền bạc tu sửa từ vũ thêm phần khang trang làm nơi thờ phụng các vị nho học. Ghi họ và tên các vị học sĩ theo huyện xã. Ghi họ ghi và tên các vị tham gia công đức trùng tu từ vũ và số tiền cúng tiến của từng người.
Ghi chú: Bia 4 mặt chung 1 thác bản.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)