Tu tập từ vũ kí

Tu tập từ vũ kí

Thông tin cơ bản

Tu tập từ vũ kí
修葺祠宇記
Kí hiệu: 14640/14641
Thác bản bia sưu tầm tại thôn Yên Lập xã Định Trung tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 2 mặt, khổ 50 x 75 cm, gồm 54 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 1600 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thiệu Trị thứ 3 (1843).
Người soạn: Bùi Quang Địch裴光迪; quê quán: xã Thượng Trưng huyện Bạch Hạc; học vị: Cử nhân khoa Tân Sửu (1841).
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Văn miếu phủ Vĩnh Tường trải lâu năm bị hư hại, các vị Văn thuộc và Võ thuộc của phủ bàn bạc, đứng ra tu sửa. Ghi họ và tên các vị đóng góp tiền của, như Bố chính sứ Lê Văn Địch và Thự Hình bộ Lang trung Kiều Năng Thân (cũng người xã Nhật Chiêu), Cử nhân Đặng Minh Trân (người xã Văn Trưng), v.v…

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)