Tứ thời hưởng tự bi đề

Tứ thời hưởng tự bi đề

Thông tin cơ bản

Tứ thời hưởng tự bi đề
四時享祀碑題
Kí hiệu: 18680
Thác bản bia sưu tầm ở chùa Thiền Quang.
Thác bản 1 mặt, khổ 51 x 86 cm, gồm 13 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 250 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Duy Tân thứ 2 (1908).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Chùa Thiền Quang là ngôi chùa cổ đã trải nhiều lần trùng tu nhưng nay cũng đến hồi bị hư hại nên người trong thôn cùng sư chùa định tu tập lại. Có 2 vị thiện tín có lòng hằng tâm nguyện để gia tiên được thờ tự tại chùa đã cúng mỗi vị 100 nguyên vào chùa. Đó là các bà Nguyễn Thị Ngọ hiệu Diệu Hoàn và Đỗ Thị Chử hiệu Diệu Nhân.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)