Tứ tòa phụ thần bi/Hiền hầu tiên thí/Bản thôn hậu báo

Tứ tòa phụ thần bi/Hiền hầu tiên thí/Bản thôn hậu báo

Thông tin cơ bản

Tứ tòa phụ thần bi/Hiền hầu tiên thí/Bản thôn hậu báo
四座祔神碑/賢侯先施/本村厚報
Kí hiệu: 3995/3996/3997/3998
Thác bản bia thôn Xuân Cai xã Dũng Liệt huyện Yên Phong 安豐縣勇烈社春荄村, sưu tầm tại đền Nguyễn tướng công xã Xuân Cai tổng Dũng Liệt huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 4 mặt, khổ 35 x 98 cm và 34 x 105 cm, gồm 36 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1350 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Trị thứ 5 (1680).
Người soạn: Nguyễn Văn Thực 阮文實; quê quán: xã Đại Bái huyện Gia Định; học vị: Thám hoa khoa Kỷ Hợi; chức vị: Bồi tụng, Lại bộ Hữu Thị lang.
Người viết chữ: Cao Đệ 高第; quê quán: xã Phú Thị huyện Gia Lâm phủ Thuận An; học vị: Thư toán khoa Ất Mão; chức vị: Đô lại, Thụy Tường nam.
Người khắc1: Nguyễn Đình Lương 阮廷良; quê quán: xã Kính Chủ; thợ đá.
Người khắc2: Nguyễn Kim Bảng 阮金榜; quê quán: xã Kính Chủ;
thợ đá.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Hành trạng, công tích nhân vật.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Tổng Thái giám Đằng Phúc hầu Nguyễn Sĩ Gia là người có công phò Chúa, có ân huệ với dân. Ông đã xuất cho làng 600 quan sử tiền để xây ngôi đình 3 gian 2 chái, lại cúng 300 quan sử tiền, 1 cái ao rộng, 4 sào và thửa ruộng để dùng vào việc phụng thờ. Dân nhớ ơn ông nên đã đưa cha mẹ và vợ chồng ông vào phối thờ ở hai bên tả hữu của đình. Ghi những quy định nghi thức cúng tế.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)