Tư văn điền bi chí

Tư văn điền bi chí

Thông tin cơ bản

Tư văn điền bi chí
斯文田碑誌
Kí hiệu: 14361
Thác bản bia thôn Chiêu Ứng xã Phù Chính huyện Bạch Hạc phủ Vĩnh Tường 三帶府白鶴縣扶正社昭應村, sưu tầm tại xã Phù Chính tổng Tuân Lộ phủ Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 59 x 78 cm, gồm 17 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 400 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Đại thứ 12 (1937).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Đặt ruộng của Hội tư văn, gồm 1 sào 13 thước xứ Huệ Xá, 2 sào 2 thước xứ Đồng Chữ, v.v… định các điều ước về quản lí, sử dụng ruộng tư văn, việc bầu hương sinh, hương viên và thể thệ biếu sau kì tế lễ. Qui định tế lễ hàng năm vào các kì xuân thu, phân ruộng cho 6 giáp, mỗi giáp 1 người cày cấy ruộng lo sắm lễ gồm 5 đấu xôi, 1 thủ lợn.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)