Tư văn hội bi

Tư văn hội bi

Thông tin cơ bản

Tư văn hội bi
斯文會碑
Kí hiệu: 2572
Thác bản bia huyện Đại Yên 大安縣, sưu tầm tại văn chỉ xã Yên Trung phủ Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định.
Thác bản 1 mặt, khổ 62 x 100 cm, gồm 23 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 800 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Thịnh Đinh Tị (1797).
Người soạn: Ngô Tiêm 吳暹; quê quán: xã Cát Đằng huyện Vọng Doanh; học vị: Đệ tam giáp Đồng Tiến sĩ xuất thân Thịnh khoa Kỷ Hợi niên hiệu Cảnh Hưng 40 (1779) đời Lê Hiển Tông; tước hiệu: Mĩ Phái hầu 美派侯.
Người viết chữ: Trịnh Xuân Thước 鄭春爍; quê quán: xã Hải Lăng; học vị: Hiệu sinh.
Chủ đề:
– Sinh hoạt làng xã.
– Lịch sử di tích.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Huyện Đại An nguyên trước đây đã có nhiều người đỗ đạt. Huyện dự định dựng nhà văn chỉ để thờ, nhưng còn nhiều ý kiến khác nhau nên chưa tiến hành được. Tiến sĩ Vũ Giác Trai (tức Vũ Huy Trác, người xã Lộng Điền huyện Đại Yên, đỗ Đệ tam giáp Đồng Tiến sĩ xuất thân khoa Nhâm Thìn niên hiệu Cảnh Hưng 33 (1772) đời Lê Hiển Tông, làm quan đến chức Hàn lâm viện Thị giảng. Lễ bộ Tả Thị lang kiêm Quốc tử giám Tư nghiệp) vẫn ôm ấp ý muốn ấy. Nhân khi quan Tả quản lý huyện Đại Yên Nguyễn Hữu Tường (tước Tường Đức hầu, người xã Quảng Điền huyện Hải lăng phủ Thiệu Phong) về đây nhậm chức, thống nhất ý kiến của mọi người, bầu ông Giác Trai làm Giám trưởng, cùng Hội Tư văn xây dựng văn chỉ của huyện ở xã Đồi Trung. Cuối bia ghi họ tên thành viên Hội Tư văn bản huyện.
Ghi chú: Chữ “Cảnh Thịnh” ở dòng niên đại bị đục.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)