Từ Vân Trần tộc bi kí

Từ Vân Trần tộc bi kí

Thông tin cơ bản

Từ Vân Trần tộc bi kí
慈雲陳族碑記
Kí hiệu: 1614
Thác bản bia sưu tầm tại nhà thờ họ Trần xã Vân Canh tổng Phương Canh huyện Từ Liêm tỉnh Hà Đông
Thác bản 1 mặt, khổ 40 x 77 cm, gồm 16 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 450 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: không ghi
Niên đại ước đoán: đời Nguyễn
Người soạn: không ghi
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
Sinh hoạt làng xã
Tóm lược nội dung:
Con cháu và 5 chi của Yên Lý Trần tiên sinh, Tri huyện huyện Lâm Thao đời Lê chia ruộng hương hỏa và những quy định chung về ruộng, vườn, ao, nhà giao cho dòng đích quản lý để hàng năm cúng giỗ Trích ra 2 mẫu 2 sào 11 thước chia cho 3 chi thay nhau cày cấy để cúng giỗ từ hàng bà Diệu Ngọc nhụ nhân trở lên Ruộng do học trò của Hòe Hiên tiên sinh và Yên Lý tiên sinh tiến cúng gồm 1 mẫu 7 sào 8 thước thì cả 5 chi thay nhau cày cấy để sắm sửa lễ vật cúng tế Có ghi vị trí, diện tích các thửa ruộng

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)