Từ vũ bi kí

Từ vũ bi kí

Thông tin cơ bản

Từ vũ bi kí
祠宇碑記
Kí hiệu: 8393/8394/8395
Thác bản bia xã Yên Viên huyện Yên Việt phủ Bắc Hà 北河府安越縣安園社, sưu tầm tại văn chỉ xã Yên Viên tổng Tiên Lạt huyện Việt Yên phủ Bắc Hà.
Thác bản 3 mặt, khổ 34 x 67 cm, gồm 24 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 500 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 6 (1745).
Người soạn: Nguyễn Duy Mai 阮惟梅; quê quán: xã Lỗ Hợp huyện Cẩm Giàng; học vị: Giám sinh.
Chủ đề:
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Hội tư văn của xã Yên Viên huyện Yên Việt khởi công xây dựng văn chỉ vào năm Canh Tuất, đến năm Ất Sửu hoàn thành, ghi lại họ và tên của các vị khoa mục đóng góp tiền, cột gỗ vào việc xây dựng văn chỉ, như các vị: Nguyễn Bá Tuấn, Nguyễn Đăng Đài, Nguyễn Kế Viên, v.v… Có bài tán 18 câu ca ngợi đạo Nho và công đức mọi người.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)