Từ vũ bi kí

Từ vũ bi kí

Thông tin cơ bản

Từ vũ bi kí
祠宇碑記
Kí hiệu:12966/12967
Thác bản bia tổng Đồng Lại huyện Gia Phúc phủ Hạ Hồng 下洪府嘉祿縣桐賴總桐賴社, sưu tầm tại chùa Châu My xã Đồng Lại tổng Bao Trung huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 50 x 88cm, gồm 34 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 850 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Trần .
Niên đại: Long Đức thứ 2 (1733).
Người viết chữ: Phạm Thế Xứng 范世稱; quê quán: xã Đồng Lại huyện Gia Phúc phủ Hạ Hồng.
Chủ đề:
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Quan viên, hương lão, sinh đồ, quan viên tử, quan viên tôn sáu xã trong tổng Đồng Lại huyện Gia Phúc phủ Hạ Hồng đóng góp xây văn từ hàng tổng để thờ tiên hiền. Ghi họ và tên các vị tiên hiền được thờ và những người đóng góp xây từ chỉ. Ghi họ tên 8 vị văn trưởng: Lê Đình Tước, Đào Thế Quí, Đào Công Viện, Đào Công Hiển, Sinh đồ Nhữ Dực, Lê Minh Nhuệ v.v… Ghi các qui định về việc bầu văn trưởng: phải nộp 6 quan tiền cổ, 1 hũ rượu giá 1 quan 2 mạch; văn xướng: nộp 3 quan tiền cổ, 1 hũ rượu giá 6 mạch. Viên nào đỗ khoa trường mới vào lệ yết nộp như lệ xã trưởng: 1 quan tiền sử, v.v… Có bài minh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)