Tư vũ bi kí/Trùng tu bi kí

Tư vũ bi kí/Trùng tu bi kí

Thông tin cơ bản

Tư vũ bi kí/Trùng tu bi kí
斯武碑記/重修碑記
Kí hiệu: 12030/12031
Thác bản bia xã Yên Lăng huyện Giáp Sơn phủ Kinh Môn 荊門府峽山縣安陵社, sưu tầm tại văn chỉ xã Yên Lăng tổng Cổ Tân phủ Kinh Môn tỉnh Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 44 x 80cm, gồm 21 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 400 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 47 (1786).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Lịch sử di tích.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Bia gồm 2 mặt được khắc vào thời điểm khác nhau: Mặt I (nhan đề Từ vũ bi kí): xã Yên Lãng chọn được thế đất đẹp bèn khởi công xây dựng võ miếu để thờ phụng những quan võ người địa phương có công đánh giặc. Bia ghi họ và tên các vị Hậu hiền được phụ thờ do đã đóng góp xây dựng võ miếu. Mặt II (nhan đề Trùng tu bi kí): Năm Canh Thìn (1760), các quan viên thấy đền cũ đặt ở phía sau đình, lâu ngày mưa gió hư hại, không tiện cho việc tế lễ, bèn chuyển sang xây lại ở bên phải đình và tiến hành bầu lại Hậu hiền, khắc ghi họ và tên các vị Hậu hiền, số tiền, số ruộng của từng người tiến cúng lên mặt tấm bia cũ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)