Từ vũ bi kí

Từ vũ bi kí

Thông tin cơ bản

Từ vũ bi kí
祠宇碑記
Kí hiệu: 17573/16574/17575/17576
Thác bản bia thôn Thượng xã Yên Hoạch huyện Đông Sơn phủ Thiệu Thiên 紹遷府東山縣安獲社上村, sưu tầm ở An Hoạch Thượng Thanh Hóa.
Thác bản 4 mặt, khổ 63 x 140 cm, gồm 59 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 2000 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Long Đức thứ 2 (1733).
Người soạn: Hoàng Dật 黃溢; học vị: Thư khoa xứ Nghệ An; quê quán: Đức Quang.
Người nhuận đính: tên Dương 洋; học vị: Đệ Tam giáp Tiến sĩ xuất thân; chức: Hiến sát Nghệ An.
Người viết: Lê [ ] 黎 ; học vị: Nho sinh.
Chủ đề:
– Khoa cử.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Hội tư văn lập từ vũ: nguyên từ vũ trước đây của ấp ta qui mô còn nhỏ hẹp dù đã được trùng tu. Nay có ông Tiến sĩ khoa Bính Thìn, chức quang tiến thận lộc đại phu bồi tụng ngự sử đài họ Lê thụy Đoan Phác muốn xây dựng lại nhưng đến năm Đinh Mùi ông đi sứ Đài Bắc nhận ruộng của sứ thần mới mua ruộng tư để mở rộng từ vũ được, qui mô rất hoành tráng. Ghi tên các vị đỗ đạt trong huyện.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)