Từ vũ bi ký

Từ vũ bi ký

Thông tin cơ bản

Từ vũ bi ký
祠宇碑記
Kí hiệu: 13290/13291/13292
Thác bản bia xã Trạch Lộ huyện Tứ Kỳ phủ Hạ Hồng下洪府四岐縣擇路社文淵村, sưu tầm ở từ chỉ xã Trạch Lộ tổng Hà Lộ huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương.
Thác bản 3 mặt, khổ 15 x 90cm và 50 x 90cm, gồm 31 dòng chữ Hán xen Nôm, toàn văn ước khoảng 900 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 35 (1774).
Người soạn và viết: Phạm Đồng Kính 范同敬; học vị: Sinh đồ.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích..
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Hội tư văn xã Trạch Lộ xây văn chỉ để thờ cúng các bậc Tiên hiền và chấn hưng học phong của xã. Ghi qui định về việc gia nhập hội, thể thức cúng tế hàng năm ở văn chỉ như: trong Văn hội người nào đỗ đạt lễ 6 mạch tiền, người nào có chức sắc và nhiêu ấm lễ 1 quan 2 mạch, nếu là bạch đinh người nào có chữ nghĩa lễ 1 quan 8 mạch thì được vào hội tư văn v.v… Ghi họ và tên những người đóng góp tiền của để xây văn chỉ và cúng ruộng vào văn chỉ làm tự điền.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)