Từ vũ bi ký/Tùng thành/Tế tự

Từ vũ bi ký/Tùng thành/Tế tự

Thông tin cơ bản

Từ vũ bi ký/Tùng thành/Tế tự
祠宇碑記/叢誠/祭祀
Kí hiệu: 13240/13241/13242
Thác bản bia tổng Hàm Cách 咸格總, sưu tầm ở từ chỉ bản tổng xã Hàm Cách tổng Hà Lộ huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương.
Thác bản 3 mặt, khổ 52 x 93cm, gồm 34 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 600 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Thái thứ 8 (1727).
Người soạn: họ Vũ 武 (?); học vị: Tiến sĩ đệ tam giáp; chức vị: Cẩn sự lang, Giám sát Ngự sử đạo Kinh Bắc, Cẩn sự lang.
Người viết: Nguyễn Đa Văn 阮多聞; quê quán: thôn Hoa Lâm xã Bắc Tạ huyện Tứ Kỳ; học vị: học sinh.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích..
Tóm lược nội dung:
Những người tài của bản tổng xuất hiện nhiều, nhưng chưa có từ chỉ để thờ tiên hiền và chấn hưng văn phong. Hội Tư văn bản tổng khởi công xây dựng từ chỉ, đến năm Đinh Mùi (1727) hoàn thành. Từ chỉ gồm 3 gian bên ngoài và 1 dãy 2 chái bên trong. Ghi việc, năm Tân Mão xây dựng nội từ vũ mỗi người đóng góp 14 quan 4 mạch 10 văn và 18 đấu gạo, tổng cộng là 15 người. Năm Nhâm Thìn xây dựng ngoại từ vũ mỗi người đóng góp 7 quan 2 mạch 20 văn và 11 đấu gạo tổng cộng là 17 người. Ghi họ và tên các vị Tiên hiền, những người đóng góp tiền, gạo để xây dựng từ vũ bản tổng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)