Từ vũ bi ký

Từ vũ bi ký

Thông tin cơ bản

Từ vũ bi ký
祠宇碑記
Kí hiệu: 13008/13009
Thác bản bia xã Phạm Trung huyện Gia Phúc phủ Hạ Hồng 下洪府嘉福縣範中社, sưu tầm ở văn chỉ xã Phạm Trung tổng Đoàn Bái huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 50 x 72cm, gồm 38 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 800 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 38 (1777).
Người soạn và viết: họ Phạm 范; học vị: Sinh đồ; chức vị: Huyện thừa huyện Trung Sơn.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Trước đây bản xã đã có từ vũ để xuân thu cúng tế Tiên thánh Tiên hiền, nhưng trải qua mưa gió đã bị hư hỏng dột nát. Nay các văn thần trong Hội Tư văn đã họp bàn, cùng nhau góp tiền của để tu bổ từ vũ. Ghi họ và tên, chức vị những người cúng tiến tiền của để biểu dương công đức của họ. Có bài minh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)