Từ vũ thạch bi/Cung tiến tế điền

Từ vũ thạch bi/Cung tiến tế điền

Thông tin cơ bản

Từ vũ thạch bi/Cung tiến tế điền
祠宇石碑/恭進祭田
Kí hiệu: 17584/17585
Thác bản bia xã Vân Nhưng Thái huyện Đông Sơn phủ Thiệu Thiên 紹遷府東山縣雲仍太社, sưu tầm ở Vân Nhưng Thanh Hóa.
Thác bản 2 mặt, khổ 75 x 118 cm, gồm 40 dòng chữ Hán xen Nôm, toàn văn ước khoảng 1200 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Ất Tị Cảnh Trị.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu hậu, gửi giỗ, Biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Các chức dịch, quan viên trong hội tư vă lập bia ghi danh sách những người tham gia cúng ruộng để dùng vào việc thờ cúng. Kèm theo danh sách.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)