Từ vũ thạch bi kí

Từ vũ thạch bi kí

Thông tin cơ bản

Từ vũ thạch bi kí
祠宇石碑記
Kí hiệu: 10226/10227
Thác bản bia sưu tầm ở chợ xã Cảnh Thụy tổng Tư Mại huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang.
Thác bản 2 mặt, khổ 45 x 65cm, gồm 43 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1400 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Thịnh thứ 3 (1795).
Người viết: Hoàng Thế Nghi 黃世宜.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Trong dịp sửa từ vũ, Hội Tư văn bầu các Hậu hiền, Văn trưởng. Nay dựng bia ghi họ và tên những người được bầu theo từng xã thuộc bản huyện để lưu truyền hậu thế.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)