Từ vũ thạch bi ký

Từ vũ thạch bi ký

Thông tin cơ bản

Từ vũ thạch bi ký
祠宇石碑記
Kí hiệu: 15725
Thác bản bia tổng Nhân Mục huyện Lập Thạch phủ Tam Đái 三帶府立石縣仁睦總, sưu tầm ở đền xã Đôn Mục tổng Nhân Mục huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 60 x 91 cm, gồm 22 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 600 chữ, có hoa văn, có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Hựu thứ 5 (1739).
Người sọan: Nguyễn Viết Tú 阮曰秀(1671-1752); quê quán: xã Ích Minh huyện Yên Lạc (nay thuộc xã Liên Châu huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc); học vị: Đệ tam giáp đồng Tiến sĩ khoa Canh Dần niên hiệu Vĩnh Thịnh thứ 9 (1710) đời Lê Dụ Tông; chức vị: Tế tửu. Sau khi mất, ông được tặng Phó Đô Ngự sử.
Người viết: Hoàng Đăng Đệ 黃登第; học vị: sinh đồ.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ngày mùng 9 tháng 3 năm Tân Hợi, bản tổng đã chọn được miếng đất tốt để khởi công xây dựng văn chỉ. Các Nho sinh trong tổng đã tiến cúng tiền của để xây văn chỉ. Nay việc xây dựng đã hoàn thành, hàng năm xuân thu nhị kỳ cúng tế các bậc Tiên hiền để đề cao đạo Nho. Ghi họ và tên các Sinh đồ đã thi đỗ các khoa, như Sinh đồ Hoàng Danh Phương người xã Nhân Mục thi đỗ khoa Đinh Dậu; Sinh đồ Đỗ Minh Thiện người xã Nhân Mục thi đỗ khoa Tân Mão, v.v…

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)