Tuệ điền bi/Thiết tự kí

Tuệ điền bi/Thiết tự kí

Thông tin cơ bản

Tuệ điền bi/Thiết tự kí
慧田碑/設祀記
Kí hiệu: 6872/6873
Thác bản bia xã Trùng Minh huyện Tiên Du phủ Từ Sơn 慈山府仙遊縣重明社, sưu tầm tại miếu thôn Phúc Nghiêm xã Trùng Quang huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 2 mặt, khổ 55 x 90 cm, gồm 40 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 1600 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Cửu .
Niên đại: Dương Đức thứ 1 (1672).
Người soạn: Nguyễn [Tung] 阮嵩; quê quán: xã Thượng Đáp huyện Thanh Lâm phủ Nam Sách; học vị: Tiến sĩ khoa Kỉ Hợi (1659); chức vị: Giám sát ngự sử đạo Thanh Hoa.
Người viết: Nguyễn Xuân Thiêm 阮春添; quê quán: xã Phù Chẩn huyện Đông Ngàn; chức vị: Quang tiến thận lộc đại phu; tước: Văn Đương tử.Người khắc: quê quán: xã Phú Thị huyện Đông An phủ Khoái Châu; tước: Mĩ Tài nam.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Văn thơ.
Tóm lược nội dung:
Ông Nguyễn Tiến Toàn, chức Tư lễ giám đồng tri giám sự, tước Nhuận Đường bá là người nhân đức, tận tụy với công việc. Năm Bính Dần ông cúng 2 dật bạc cho dân sửa chữa đình và 4 mẫu 8 sào ruộng để dân luân phiên cày cấy. Bia ghi bài minh và vị trí, diện tích ruộng.
Ghi chú: Nội dung bia về cơ bản giống với thác bản 6868/6869.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)