Tuế thứ Bính Tý niên trọng xuân

Tuế thứ Bính Tý niên trọng xuân

Thông tin cơ bản

Tuế thứ Bính Tý niên trọng xuân
歲次丙子仲年春
Kí hiệu: 18947
Thác bản bia xã Thôi Ngôi tổng Ngọc Chấn 玉振總崔嵬社, sưu tầm ở chùa Kính Ti thôn Trong xã Thôi Ngôi tổng Ngọc Chấn phủ Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định.
Thác bản 1 mặt, khổ 35 x 52 cm, gồm 12 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 250 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bính Tí.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Con rể Vũ Đình Viết, cháu ngoại Vũ Đình Chiêu, chủ nhân Vũ Thị Kiều, Vũ Thị Tọa có cha là Vũ Đảo tự Phúc Kỳ, mất 30 tháng 4, mẹ Nguyễn Thị (?) hiệu Diệu Na mất 15 tháng giêng… nhớ đến công lao sinh thành của cha mẹ không thể báo đáp. Nay có mảnh ruộng tư gồm 4 sào xin được cúng ruộng vào chùa để gửi giỗ cho cha mẹ. Hàng năm hưởng lễ lạt tại chùa.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)