Tuế thứ Giáp Dần

Tuế thứ Giáp Dần

Thông tin cơ bản

Tuế thứ Giáp Dần
歲次甲寅
Kí hiệu: 20004
Thác bản bia xã cổ Loa 古螺社, sưu tầm tại điện xã Cổ Loa huyện Đông Anh tỉnh Phúc Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 55 x 100 cm, gồm 15 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 500 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Duy Tân thứ 8 (1914).
Người soạn: Nguyễn Trạc 阮擢.
Chủ đề:
– Hành trạng, công tích nhân vật.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Dân xã Cổ Loa lập bia tán dương công đức của một số quan chức đến cai trị tỉnh Phúc Yên. Trong số này có viên công sứ người Pháp Đạc đại thần. Về phía Việt Nam có Tuần phủ Phạm Văn Chu, Bùi Hướng Thành. Có bài tán 8 câu.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)