Tùng Vân tự Hậu phật bi ký

Tùng Vân tự Hậu phật bi ký

Thông tin cơ bản

Tùng Vân tự Hậu phật bi ký
松雲寺后佛碑記
Kí hiệu: 13706
Thác bản bia xã Địa Tang huyện Yên Lạc phủ Tam Đới 三帶府安樂縣地桑社, sưu tầm ở văn chỉ xã Thổ Tang tổng Lương Điền phủ Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 57 x 86cm, gồm 23 dòng chữ Hán xen Nôm, toàn văn ước khoảng 1000 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Hưng thứ 1 (1801).
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Dân xã Địa Tang có việc hương dịch, chi phí khá nhiều. Một số người hảo tâm cứu giúp. Quan viên và dân xã tôn bầu họ làm Hậu phật. Số tiền và ruộng đó đều giao cho chùa cày cấy, lấy hoa lợi đèn hương. Ghi họ và tên họ các Hậu phật, như: bà họ Lê hiệu Diệu Nghiêm, bà họ Nguyễn hiệu Diệu Thuần, bà họ Tạ hiệu Diệu Nguyên, v.v… Ghi quy định cúng giỗ Hậu phật hàng năm.
Ghi chú: Một số chữ bị đục.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)