Tưởng đại hợp tự chi bi/Đức hậu giả kì lưu quang

Tưởng đại hợp tự chi bi/Đức hậu giả kì lưu quang

Thông tin cơ bản

Tưởng đại hợp tự chi bi/Đức hậu giả kì lưu quang
蔣大合祀之碑/德厚者其流光
Kí hiệu: 26/27
Thác bản bia sưu tầm tại xã Tả Thanh Oai tổng Thanh Oai huyện Thanh Oai tỉnh Hà Đông
Thác bản 2 mặt, khổ 78 x 135 cm và 69 x 129 cm, gồm 36 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 1200 chữ, có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: Chính Hòa thứ 1
Niên đại ước đoán: Minh Mệnh thứ 1 (1820)
Người soạn: Tưởng Đức Gia 蔣德嘉
Chủ đề:
Gia phả, lai lịch dòng họ
Sinh hoạt làng xã
Tóm lược nội dung:
Dòng họ Tưởng bắt nguồn từ cụ thủy tổ tự Đức Tiên sống vào niên hiệu Thái Hòa triều Lê, tính đến nay đã phát triển qua 13 thế hệ Bia ghi danh sách húy hiệu, ngày giỗ các vị tổ tiên dòng họ, từ cụ thủy tổ trở xuống Trước đây việc tế lễ tổ tiên đều được các chi phái tiến hành riêng rẽ tại phần mộ Nay họ tộc lập nhà thờ làm đàn hợp tự tổ tiên và quy định rõ về nghi lễ cúng giỗ và số ruộng tế dùng cho cúng tế
Ghi chú: Niên hiệu “Chính Hòa” trên thác bản là ngụy tạo

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)