Tụy văn bi kí

Tụy văn bi kí

Thông tin cơ bản

Tụy văn bi kí
萃文碑記
Kí hiệu: 10080
Thác bản bia thôn Đoài xã Hạ Lôi huyện Yên Lãng phủ Tam Đới 三帶府安朗縣夏雷社兌村, sưu tầm ở Văn chỉ thôn Đoài xã Hạ Lôi tổng Hạ Lôi phủ Yên Lãng tỉnh Phúc Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ đều 59 x 110cm, gồm 14 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 600 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 10 (1749).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Bia có 2 phần:
Một là: Hội Tư văn của xã làm lại văn chỉ nhưng thiếu tiền. Ông Nguyễn Hiển và ông Nguyễn Duy Bình bỏ ra 100 quan tiền cổ và 1 mẫu ruộng cho xã. Quan viên, dân xã tôn bầu hai ông làm Hậu hiền, được phối hưởng tại Văn chỉ.
Hai là: Khắc thêm vào bia sự việc, vào năm Tự Đức thứ 36 (1883) lại sửa chữa văn chỉ, ghi họ và tên người cúng tiền ruộng, như Lý trưởng Nguyễn Huy Chân v.v…

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)