Ức niên hương hỏa

Ức niên hương hỏa

Thông tin cơ bản

Ức niên hương hỏa
億年香火
Kí hiệu: 728
Thác bản bia điếm thôn Tiền xã Bằng Liệt 憑烈社前村, sưu tầm tại thôn Tiền xã Bằng Liệt huyện Thanh Trì tỉnh Hà Đông
Thác bản 1 mặt, khổ 58 x 93 cm, gồm 18 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 700 chữ, có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: Thành Thái thứ 9 (1897)
Người soạn: Nguyễn Thứ 阮恕; quê quán: thôn Tiền xã Bằng Liệt; chức vị: Cửu phẩm Bá hộ
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
Sinh hoạt làng xã
Tóm lược nội dung:
Các vị Hương lão ngõ thôn Tiền xã Bằng Liệt lập bia dựng tại điếm liệt kê các thửa ruộng gửi giỗ do ngõ nhận của dân bản xã và xã lân cận Ghi rõ thửa ruộng ở vị trí nào, diện tích bao nhiêu cùng tên họ, ngày giỗ của người được gửi giỗ Có ghi qui định lễ vật cúng giỗ chung cho các vị gửi giỗ

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)