Văn bảo kí

Văn bảo kí

Thông tin cơ bản

Văn bảo kí
文保記
Kí hiệu: 11030
Thác bản bia thôn Đàm xã An Khê huyện An Dương phủ Kinh Môn 荊門府安陽縣安溪社潭村, sưu tầm tại đình xã An Khê tổng Trung Hành huyện Hải An Hải Phòng.
Thác bản 1 mặt, khổ 29 x 64cm, gồm 13 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Thọ thứ 5 (1662).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Đình làng thôn Đàm là di tích cổ nhưng đã bị hư hỏng nhiều. Toàn thôn họp bàn việc tu sửa nhưng không đủ tiền. Dân làng đã chọn người bản thôn, là quan Lang trung Văn Viên tử Phùng Phúc Lý làm quan Trưởng tế ở trong đình. Ông đã xuất ra 13 đấu bạc để làng tu tạo lại cột đình. Hàng năm cúng tế tại đình, dân làng sẽ kính biếu ông theo đúng lệ quy định, nếu người nào dám khinh mạn các chức quan trong đình sẽ bị phạt 1 con lợn giá 3 quan, 1 vò rượu và 100 miếng trầu.
Ghi chú: Niên hiệu Vĩnh Thọ chỉ đến năm 1661 (Vĩnh Thọ thứ 4), niên đại thác bản ghi Vĩnh Thọ thứ 5, tức niên hiệu Vạn Khánh thứ 1 (1662) đời vua Lê Thần Tông.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)