Vạn Bảo tổng bi ký

Vạn Bảo tổng bi ký

Thông tin cơ bản

Vạn Bảo tổng bi ký
萬寶總碑記
Kí hiệu: 18937
Thác bản bia tổng Vạn Bảo huyện Vĩnh Thuận phủ Hoài Đức tỉnh Hà Nội 河內省懷德府永順縣萬寶寨, sưu tầm ở đình xã Vạn Phúc đại lý Hoàn Long Hà Thành.
Thác bản 1 mặt, khổ 48 x 75 cm, gồm 13 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 400 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 26 (1873).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Đền thần Thượng đẳng do 13 trại trong tổng Vĩnh Thuận thờ phụng rất là linh ứng; lịch đại đều được gia phong, dân các trại thờ phụng cũng hết sức thành tâm. Vào năm Tự Đức 12 người các trại bàn bạc trùng tu lại cho phù hợp với quy mô mới, riêng mua gỗ đã lên tới 120 quan, chi phí sơn vẽ còn hơn thế nữa nên việc bị trì hoãn. Vậy là Cai tổng Đỗ Văn Tuấn cùng mọi người trong trại lại đứng ra lo liệu mỗi vị đóng góp 5 quan tiền được 700 quan có lẻ vời thợ sơn về làm tiếp, khởi công tháng 3 năm Quí Hợi đến tháng 6 thì hoàn thành… Kê tên người đóng góp công đức.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)