Văn chỉ bi kí/Hoàng triều Thành Thái thất niên tuế Ất Mùi nguyệt trọng thu cát nhật

Văn chỉ bi kí/Hoàng triều Thành Thái thất niên tuế Ất Mùi nguyệt trọng thu cát nhật

Thông tin cơ bản

Văn chỉ bi kí/Hoàng triều Thành Thái thất niên tuế Ất Mùi nguyệt trọng thu cát nhật
文址碑記/皇朝成泰必年歲乙未月仲秋
Kí hiệu: 17851/17852
Thác bản bia xã An Trưởng tổng An Trưởng huyện Thụy Nguyên phủ Thiệu Hóa tỉnh Thanh Hóa 清化省紹化府瑞元縣安長總安長社, sưu tầm ở văn chỉ xã An Trưởng tổng Quảng An phủ Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa.
Thác bản 2 mặt, khổ 60 x 106 cm, gồm 30 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 600 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thành Thái thứ 7 (1895).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Khoa cử.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Toàn thể văn hội lập bia ghi việc: Văn chỉ của ấp ta vốn được xây dựng từ đời Lê đặt ở phía tây miếu, đều lợp cỏ, nhưng đến năm Tự Đức thứ 14 (Tân Dậu) thì bị lửa thiêu cháy. Năm Tự Đức thứ 17 chuyển về tại nơi đây, xây tường, lợp mái ngói, năm Tự Đức thứ 23 có người đỗ đạt, nhưng thời gian khiến cho Văn chỉ bị hư hại. Năm Thành Thái thứ 6 lại trùng tu lại tại chính nơi đầu tiên xây dựng, chi phí hết 1300 quan.
Mặt 2 bia ghi danh sách những người đỗ đạt của xã.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)