Văn chỉ bi kí/Tự Đức tam thập nhất niên hạ nguyệt tạo

Văn chỉ bi kí/Tự Đức tam thập nhất niên hạ nguyệt tạo

Thông tin cơ bản

Văn chỉ bi kí/Tự Đức tam thập nhất niên hạ nguyệt tạo
文址碑記/嗣德三十一年夏月造
Kí hiệu: 17698/17699
Thác bản bia thôn Quảng Nạp xã An Hoạch tổng Quảng Chiếu huyện Đông Sơn phủ Thiệu Hóa 紹化府東山縣安獲社廣納村, sưu tầm ở thôn Quảng Nạp tổng Quảng Chiếu huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa.
Thác bản 2 mặt, khổ 66 x 123 cm, gồm 26 dòng chữ Hán xen Nôm, toàn văn ước khoảng 500 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 31 (1878).
Người soạn: không ghi.
Người khắc: Lê Thọ Túc 黎壽足; chức vị: Thợ đá.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Văn chỉ để thờ phụng các bậc tiên hiền của thôn ta đã có từ lau đời. Giữa chừng bị thay đổi, nay xem bói thì dựng tại phía đông của chùa, nơi có thế đất rộng rãi. Công việc hoàn tất khắc vào bia tên các vị tiên hiền và các vị công đức xây dựng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)