Văn chỉ bi ký

Văn chỉ bi ký

Thông tin cơ bản

Văn chỉ bi ký
文址碑記
Kí hiệu: 13593
Thác bản bia xã Đông Viên tổng Lương Điền phủ Vĩnh Tường 永祥府安樂縣東園社, sưu tầm ở văn chỉ xã Đông Viên huyện Yên Lạc phủ Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 75 x 116cm, gồm 26 dòng chữ Hán xen Nôm, toàn văn ước khoảng 700 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 22 (1869).
Người soạn: Nguyễn Tiên Kỳ 阮先其; quê quán: người xã Phong Đăng; học vị: Tú tài.
Người viết: Lê Văn Thái 黎文泰; chức vị: Phó tổng.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Hội tư văn gồm 60 người đứng ra làm văn chỉ để xuân thu nhị kì cúng tế các bậc Tiên thánh Tiên hiền và sắm câu đối. Ghi họ và tên những người hưng công, hội chủ và các thiện tín như: đội trưởng Lê Văn Chấn, đội trưởng Nguyễn Văn Bảo, ông Lê Văn Tòa, ông Nguyễn Văn Định, v.v…

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)