Văn chỉ tế điền chí/Tự điền bi kí

Văn chỉ tế điền chí/Tự điền bi kí

Thông tin cơ bản

Văn chỉ tế điền chí/Tự điền bi kí
文址祭田誌/祀田碑記
Kí hiệu: 16188/16189
Thác bản bia sưu tầm tại văn chỉ huyện Kim Anh tại xã Phù Xá Đông tổng Phù Xá huyện Kim Anh tỉnh Phúc Yên.
Thác bản 2 mặt, khổ 60 x 100 cm, gồm 29 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 600 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Đồng Khánh thứ 1 (1886).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Ghi việc góp tiền và ruộng cho Hội tư văn huyện Kim Anh để tu bổ văn chỉ và hoạt động của Hội. Số tiền đóng góp bổ xuống các xã tổng là 300 quan, tiền tín thí là 312 quan. Kê số tiền, họ và tên những người đóng góp như: Trịnh Hữu Sơ 60 quan, Huấn đạo Trịnh Tụ Khác 10 quan, Chánh tổng Dương Văn Xuân 10 quan, Hội Tư văn cúng 4 sào ruộng, Huyện quan Đỗ Uẩn cúng 9 sào,…

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)