Văn chỉ tự điền bi

Văn chỉ tự điền bi

Thông tin cơ bản

Văn chỉ tự điền bi
文址祀田碑
Kí hiệu: 17689/17690
Thác bản bia xã Phù Lưu tổng Quảng Chiếu huyện Đông Sơn phủ Thiệu Hóa 紹化府東山縣廣炤總芙留社, sưu tầm ở thôn Phù Lưu tổng Quảng Chiếu huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa.
Thác bản 2 mặt, khổ 80 x 160 cm, gồm 13 dòng chữ Hán xen Nôm, toàn văn ước khoảng 200 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 12 (1859).
Người soạn: Nguyễn Đình Trí 阮廷智; chức vị: Cai tổng tổng Quảng Chiếu.
Người khắc: Lỗi Xuân 耒春; chức vị: Lý trưởng; quê quán: thôn Nhuệ.
Chủ đề:
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Xưa nay việc tế tự nhị kì xuân thu của Văn hội đều được phân bổ nên không phù hợp nên nay hội có 500 quan tiền bèn mua 5 mẫu ruộng cùng với số ruộng có từ trước do cúng tiến luân lưu canh tác nạp mỗi sào 3 thăng phân chia làm lễ phẩm cúng tế nhị kì. Kê vị trí ruộng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)