Vạn đại bi ký

Vạn đại bi ký

Thông tin cơ bản

Vạn đại bi ký
萬代碑記
Kí hiệu: 4083/4084
Thác bản bia xã An Lâm huyện Đông Triều phủ Kinh Môn 荊門府東潮縣安林社, sưu tầm tại đình xã An Lâm tổng Cổ Tân phủ Kinh Môn tỉnh Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 43 x 117 cm, gồm 29 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 1000 chữ, không có hoa văn, có chữ húy:
Cửu .
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 39 (1778).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Bia ghi công đức Hiệu úy Nguyễn Hữu Lộc và Trung doãn Nguyễn Quang Huy có công bảo vệ dân xã An Lâm, tuần phòng chống trộm cướp, chiêu tập dân lưu tán, xuất tiền của xây đình vũ, khiếu nại đòi lại cho xã 50 mẫu ruộng bị các xã khác chiếm dụng, cúng cho xã 3 mẫu ruộng làm tự điền… Dân làng nhớ ơn, bầu hai ông làm phúc thần được thờ cúng như Thành hoàng làng. Có ghi các xứ ruộng cúng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)