Vạn đại như kiến

Vạn đại như kiến

Thông tin cơ bản

Vạn đại như kiến
萬代如見
Kí hiệu: 14717
Thác bản bia giáp Phú Thọ xã Đăng Đài huyện Yên Lạc phủ Vĩnh Tường 永祥府安樂縣登臺社富壽甲, sưu tầm tại đình thôn Yên Nội xã Vân Đài tổng Vân Đài huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 45 x 70 cm, gồm 11 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 200 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 32 (1879).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh họat làng xã.
Tóm lược nội dung:
Bản xã có việc tuyển chọn binh lính chi phí tốn kém. Vợ lẽ của ông Đỗ Văn Lư bà họ Trần hiệu Diệu Sùng và các con gái đã xuất 100 quan tiền để giáp lo việc công, lại cúng 2 mẫu ruộng làm ruộng tế tự. Hương lão và dân làng truy bầu ông Đỗ Văn Lư làm Hậu. Ghi vị trí các thửa ruộng cúng tiến và lệ cúng giỗ Hậu hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)