Vạn đại như kiến

Vạn đại như kiến

Thông tin cơ bản

Vạn đại như kiến
萬代如見
Kí hiệu: 13821
Thác bản bia sưu tầm ở từ đường họ Phạm xã Diệm Duân tổng Mộ Chu huyện Bạch Hạc phủ Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 32 x 64cm, gồm 14 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 300 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bính Thân Thành Thái (1896).
Chủ đề:
– Gia phả, lai lịch dòng họ.
Tóm lược nội dung:
Ghi thế thứ họ Phạm ở xã Diệm Duân. Viễn tổ hiệu Tông Huệ, là Giám sinh Quốc tử giám và 3 chi dòng dõi có người là Giám sinh, có người làm Sinh đồ: Tằng tổ là Quốc tử giám Giám sinh Phạm Văn Lý, Sinh đồ Phạm Nguyên Lượng, v.v…

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)