Vạn đại tòng tự

Vạn đại tòng tự

Thông tin cơ bản

Vạn đại tòng tự
萬代從祀
Kí hiệu: 3263/3264/3265
Thác bản bia xã Hạ Bái huyện Diên Hà phủ Tiên Hưng 先興府延河縣下沛, sưu tầm tại đình xã Hạ Bái tổng Hạ Bái huyện Diên Hà tỉnh Thái Bình.
Thác bản 3 mặt, khổ 65 x 87 cm và 23 x 98 cm, gồm 28 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 600 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Khánh thứ 1 (1729).
Người soạn: Nguyễn Hữu Nhân 阮有仁; chức vị: Cẩn sự Tá lang, Tri huyện Thụy Anh.
Người viết và khắc: Nguyễn Cơ Diệu 阮基妙; quê quán: xã An Hiệp huyện Phụ Dực.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Hành trạng, công tích nhân vật.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Bà Trần Thị Địa người thôn Lê Khả xã Hạ Bái là người đoan trang, hiền hậu luôn làm điều tốt với dân làng. Gia đình bà khá giả, con cái đều phương trưởng. Bà hiến cho làng 100 quan tiền và 10 sào ruộng, nên được dân làng tôn bầu làm Hậu thần. Sau đó, bà lại cúng 100 quan tiền nữa để xin cho chồng bà cũng được làm Hậu thần. Dân thôn đồng ý, lập bia định lễ cúng mãi mãi.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)