Văn hậu bi kí

Văn hậu bi kí

Thông tin cơ bản

Văn hậu bi kí
文后碑記
Kí hiệu:16453
Thác bản bia xã Phú Hào tổng Bách Tính huyện Thượng Nguyên phủ Xuân Trường 春長府上元縣百姓總富豪社, sưu tầm tại văn từ xã Phú Hào tổng Bách Tính huyện Mĩ Lộc tỉnh Nam Định.
Thác bản 1 mặt, khổ 44 x 76 cm, gồm 13 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 400 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thành Thái thứ 3 (1891).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Ghi việc ông Đỗ Quang Húc người xã Phú Hào huyện Thượng Nguyên phủ Xuân Trường là người học giỏi, thông thạo thi thư, học trò tới giáo thụ ngày càng đông. Năm 63 tuổi, ông bị bệnh nặng, trước lúc lâm chung, ông dặn lại học trò đem nửa số tiền riêng của mình chi phí vào việc tang, còn một nửa tậu ruộng cộng với 1 cái ao tư của ông đem cúng vào Hội tư văn xã và lập bia. Quan viên, dân làng tôn bầu thân phụ ông làm Văn Hậu, mẹ và vợ chồng ông được gửi giỗ ở đền.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)