Văn hội bi ký

Văn hội bi ký

Thông tin cơ bản

Văn hội bi ký
文會碑記
Kí hiệu: 19213
Thác bản bia sưu tầm ở văn chỉ xã Dương Xá huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam.
Thác bản 1 mặt, khổ 54 x 80 cm, gồm 7 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 120 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bính Thân Thành Thái thứ 10 (1898).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Năm Bính Thân văn hội bàn việc tu sửa văn từ ở xã Dương Xá, gồm: 1 tòa chính tẩm, tả vu hữu vu, 1 tòa bái đường… kinh phí khá nhiều. Viên ngoại lang ở xã Nham Kinh là Nguyễn Xuân Dục quyên được 130 đồng để mua gỗ lim làm nhà bái đường. Ông lại cúng thêm 4 mẫu 3 sào ruộng để gửi giỗ. Nay dựng bia để lưu truyền.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)