Vân La tự/Thiên đài chuyên xế trù oản gia/Thủy tạo Phật tượng/ Hưng công thạch bi

Vân La tự/Thiên đài chuyên xế trù oản gia/Thủy tạo Phật tượng/ Hưng công thạch bi

Thông tin cơ bản

Vân La tự/Thiên đài chuyên xế trù oản gia/Thủy tạo Phật tượng/ Hưng công thạch bi
雲羅寺/天臺磚砌廚 家/始造佛像/興功石碑
Kí hiệu: 1384/1385/1386/1387
Thác bản bia thôn Phù Lưu xã Tiên Trừ huyện Yên Phong phủ Từ Sơn 慈山府安豐縣先除社芙 村, sưu tầm tại chùa Vân La xã Phù Lưu tổng Nội Trà huyện Yên phong
Thác bản 4 mặt, khổ 44 x 84 cm, gồm 77 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 2500 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Trừ
Niên đại: Chính Hòa thứ 11 (1690)
Người soạn: Nguyễn Thế Lộc 阮世祿, tên tự: Huệ Thông, pháp hiệu Đạo Tiên; nhà sư trụ trì
Người viết chữ 1: Nguyễn Đăng Minh 阮登明
Người viết chữ 2: Nguyễn Công Khuê 阮公奎, học vị: Nho sĩ
Chủ đề:
Lịch sử di tích
Xây dựng, trùng tu di tích
Tóm lược nội dung:
Quá trình tu sửa chùa Vân La, năm Kỉ Mùi (1679) tạc tượng Thánh phụ, Thánh mẫu, 4 vị Bồ tát, 8 vị Kim Cương, 18 vị La Hán; năm Nhâm Tuất (1682) xây tường gạch tam quan, năm Quý Hợi tạc tượng Di Đà, năm Giáp Tí (1684) dựng cột thiên đài, tạo 18 pho tượng Long thần, năm Canh Ngọ (1690) dựng bếp và nhà oản Công việc hoàn tất, dựng bia Ghi lại họ tên những người có công vào các công việc kể trên

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)