Vân La tự tỉnh bi/Tuế thứ Nhâm Tuất niên

Vân La tự tỉnh bi/Tuế thứ Nhâm Tuất niên

Thông tin cơ bản

Vân La tự tỉnh bi/Tuế thứ Nhâm Tuất niên
雲羅寺井碑/歲次壬戍年
Kí hiệu: 1388/1389/1390
Thác bản bia xã Tiên Trừ, Nội Trừ, Tam Táo huyện Yên Phong phủ Từ Sơn 慈山府安豐縣先除內除三棗等社, sưu tầm tại chùa Vân La xã Phù Lưu tổng Nội Trừ huyện Yên Phong
Thác bản 3 mặt, khổ 35 x 63 cm, 30 x 58 cm và 15 x 50 cm, gồm 35 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 800 chữ, có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: Vĩnh Tộ thứ 4 (1621)
Người soạn: không ghi
Chủ đề: Xây dựng, trùng tu di tích
Tóm lược nội dung:
Danh sách các sãi, vãi cùng mọi người trong 3 xã Tiên Trừ, Nội Trừ và Tam Táo thuộc huyện Yên Phong góp công sức đào giếng, tô tượng, đắp tường cho chùa Vân La

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)