Vân Lung xã văn hội tự điền bi kí

Vân Lung xã văn hội tự điền bi kí

Thông tin cơ bản

Vân Lung xã văn hội tự điền bi kí
雲籠社文會祀田碑記
Kí hiệu: 16922
Thác bản bia sưu tầm tại văn chỉ thôn Trung Hòa xã Vân Lung huyện Gia Viễn tỉnh Ninh Bình.
Thác bản 1 mặt, khổ 86 x 110 cm, gồm 23 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 550 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Khải Định thứ 1 (1916).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Trước đây số ruộng tế của hội Tư văn là 5 mẫu 2 sào 8 thước, sau này hội Tư văn đã quyên tiền được 156 quan, mua thêm 5 mẫu, 2 sào 8 thước ruộng để làm ruộng tế. Nay dựng bia khắc lại sự việc để lưu truyền về sau.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)