Vạn Lý hầu Trần công bi

Vạn Lý hầu Trần công bi

Thông tin cơ bản

Vạn Lý hầu Trần công bi
萬里侯陳公碑
Kí hiệu: 19307
Thác bản bia sưu tầm ở xã Nguyệt Áo huyện Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh.
Thác bản 1 mặt, khổ 97 x 123 cm, gồm 24 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 1000 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Hoằng Định thứ 7 (1605).
Người soạn: Phùng Khắc Khoan 馮克寬, tự Nghị Trai 毅齋; học vị và khoa thi: Chánh Tiến sĩ khoa Bính Thìn (1580); chức vị: Kiệt tiết tuyên lực công thần, Đặc tiến Kim tử Vinh lộc đại phu, Hộ bộ Thượng thư kiêm Quốc tử giám Tế tửu, tước Mai Lĩnh hầu.
Người viết: Nguyễn Đình Tư 阮廷思; chức vị: Câu kê.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Hành trạng, tiểu sử nhân vật.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Tóm tắt công lao giúp nước của Trần Tĩnh: ông theo chúa sang phía Tây, lập nhiều công lao đến năm Chính Trị (đời vua Lê Anh Tông) được phong tước Văn Lý tử. Năm Quang Hưng thứ 17 phong tước bá. Đến Hoằng Định thứ 5 phong tước hầu. Về sau ông cúng cho chùa và 6 thôn ở quê hương một số ruộng. Có bài minh 18 câu.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)